DBB Law Home - Privacybeleid
 • Barthelemy Jean-Emmanuel

  Mons (Belgium)

 • Brulard Yves

  Brussels (Belgium)

 • Charpentier Mavrinac Nathalie

  Brussels (Belgium)

 • Demolin Pierre

  Brussels (Belgium)

 • Demolin Véronique

  Brussels (Belgium)

  Assuring quality
 • Materne Jérôme

  Soignies (Belgium)

  L'Environnement change ! Ne l'oubliez pas ! Consultez nous.
 • Smits Catherine

  Brussels (Belgium)

 • Toubeau Stéphanie

  Mons (Belgium)

  Insurance : let us assess your claim
 • Van Kerckhoven Luc

  Mons (Belgium)

  Labour law : the discovery of an expanding universe
 • Chen Jack

  Brussels (Belgium)

 • Depas Emily

  Mons (Belgium)

 • Di Bono Sophie

  Soignies (Belgium)

 • Geleyn Franz

  Brussels (Belgium)

  I'm passionate about immigration issues
 • Goffinet Chloé

  Brussels (Belgium)

 • Goffioul Pauline

  Mons (Belgium)

 • Haenecour Sophie

  Mons (Belgium)

 • Leplat Frédéric

  Brussels (Belgium)

Privacybeleid

Wij dragen er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt. Door het verstrekken van uw persoonlijke gegevens door middel van het gebruik van deze website, geeft u aan DBB, verantwoordelijke voor de verwerking, uw uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

DBB houdt logbestanden bij met betrekking tot het gebruik van deze website. Met deze informatie worden statistieken bijgehouden voor een anonieme analyse van het gebruik van de website. Uw persoonlijke gegevens worden verzameld en kunnen worden verwerkt om verzochte informatie of publicaties te leveren. We verwerken enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor dergelijke doeleinden.

Uw persoonlijke gegevens worden niet overgedragen aan enige derde. U hebt recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij bezitten en u kan deze op elk gewenst moment controleren / corrigeren op hun nauwkeurigheid. U kunt ook de verwijdering van uw persoonlijke gegevens vragen. Om deze rechten uit te oefenen kunt u contact opnemen met info@dbblaw.eu. Als u verzoekt om informatie te verwijderen zal dit invloed hebben op het vermogen van DBB om mededelingen, publicaties of andere diensten die u hebt aangevraagd te leveren.

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand dat de server naar uw zoekmachine stuurt en dat vervolgens wordt opgeslagen op uw computer. Cookies worden alleen gebruikt om prestaties te verbeteren of om de uitvoering van een door u gevraagde dienst te faciliteren. Het merendeel van de cookies werken alleen tijdens een sessie of bezoek. U kunt uw zoekmachine configureren op een zodanige wijze dat het je waarschuwt telkens een cookie wordt geïnstalleerd of elke keer dat het weigert een cookie te installeren. Merk echter op dat, indien u de installatie van cookies weigert, DBB de overdracht van bepaalde mededelingen en / of de levering van bepaalde diensten aan u niet kan garanderen.

DBB houdt zich het recht voor deze privacyvoorwaarden op elk ogenblik aan te passen in overeenstemming met de eisen van de geldende privacyregels. Mocht u nog vragen hebben over ons privacybeleid, gelieve dan contact op te nemen met info@dbblaw.eu