DBB Law Home - Materies - Life sciences - Farmaceutisch recht

Life sciences

Farmaceutisch recht

Het begeleiden van aanvragen tot vergunning voor het in de handel brengen van geneesmiddelen, vragen inherent aan de eigenlijke distributie van geneesmiddelen, problemen rond de kwalificatie van producten als al dan niet geneesmiddel, verkeerd gebruik en schade ingevolge geneesmiddelen en gezondheidszorgproducten, behoren tot het actiedomein van het departement farmaceutisch recht.

Groothandelaars-verdelers en apothekers vinden in het departement farmaceutisch recht de nodige specialisten om hen bij te staan in reorganisaties die zich opdringen ingevolge de evolutie in de regelgeving waarbij kwalitatieve dienstverlening en farmaceutische zorg permanent in de kijker staan. In intense samenwerking met de departementen fusies en overnames, herstructureringen en distributierecht wordt naar optimaal resultaat gestreefd.

Samen met het departement Verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht wordt de vereiste expertise geboden inzake litigation naar aanleiding van schadegevallen in deze sector van het gezondheidsrecht.