DBB Law Home - Materies - Life sciences - Medisch recht

Life sciences

Medisch recht

Het kantoor treedt op zowel voor patiënten als voor profesionnals uit de medische wereld o.m. in het kader van de vergoeding van medische schade en de diverse stappen tot schadeloosstelling. Zowel voor gezondheidszorg-beoefenaars als voor patiënten biedt ons kantoor de nodige juridische bijstand in de diverse domeinen van het medisch recht.

Het actiedomein van onze medewerkers is bijzonder ruim : betwistingen over de mogelijke aansprakelijkheid naar aanleiding van een medische handeling en de begroting van de teweeggebrachte schade, zowel voor de klassieke rechtbanken als voor het Fonds voor Medische Ongevallen, patiëntenrechten, de verhoudingen tussen arts en ziekenhuis, disciplinaire aangelegenheden, verzekeringstechnische kwesties, orgaandonatie, ereloonbetwistingen.

Samen met het departement Verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht of bijgestaan door specialisten in deontologie en disciplinaire procedures bieden de advocaten van het departement medisch recht een efficiënt antwoord op de mogelijke problemen waarmee men in de gezondheidszorg kan worden geconfronteerd.

(zie ook : Geschillenregeling, ADR)