DBB Law Home - Materies - Geschillenbeslechting - Internationale geschillen
 • Toubeau Stéphanie

  Mons (Belgium)

  Insurance : let us assess your claim
 • Goffioul Pauline

  Mons (Belgium)

 • Leplat Frédéric

  Brussels (Belgium)

Geschillenbeslechting

Internationale geschillen

Wie aan internationale handel doet of te maken krijgt met grensoverschrijdende contracten heeft nood aan soliede handelsrelaties en duidelijke overeenkomsten. Het is echter onvermijdelijk dat transacties soms verkeerd lopen en er geschillen ontstaan tussen partijen. Van bij haar ontstaan staat DBB sterk in alle aspecten van de geschillenregeling. Of het nu louter nationale zaken of grensoverschrijdende conflicten betreft in de Benelux, in de andere buurlanden (Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk), of in een ruimere EU-context, of in geval van geschillen met een internationale dimensie. Dankzij onze samenwerking met corresponderende kantoren en ons engagement als stichtend lid van het Lawrope netwerk kunnen we u gemakkelijk bijstaan bij de beslechting van internationale geschillen. Wij begeleiden u in het kader van alle soorten alternatieve conflictoplossende methodes (Alternative Dispute Resolution) en, wanneer noodzakelijk, ook in het kader van gerechtelijke procedures.

Onze meertaligheid stelt ons in staat om internationale contracten en andere documenten op te stellen en na te zien en vlot en efficiënt te communiceren met onze collega’s in andere landen. We kunnen u bijstaan met:

 • Alle vragen omtrent bevoegdheid van internationale rechtbanken en keuze van toepasselijk recht, met inbegrip van het opschorten van lopende procedures en het vermijden van forum shopping;
 • Vorderingen tot staken, het bevriezen van activa, het aanvragen van anti-suit injunctions (verbod tot beginnen of vervolgen van een procedure) om misbruik van rechtspleging of vertragende maneuvers te voorkomen;
 • Het verzamelen van bewijsmateriaal om te gebruiken in buitenlandse procedures;

DBB heeft ondermeer ervaring met internationale procedures over bevoorrading van goederen en diensten, franchising, het herstructureren van ondernemingen in moeilijkheden en internationale faillissementen.

DBB vertegenwoordigt cliënten voor nationale rechtbanken, internationale arbitragepanels en de Europese instituten voor geschillenbeslechting zoals het Gerecht van 1e Aanleg, het Europees Hof van Justitie en het beroepsorgaan voor het HBIM (Harmonisatiebureau voor de Interne Markt).

Zie ook: Commerciële contracten, Internationale handel, Herstructurering en insolvabiliteit. Alternatieve geschillenbeslechting.