DBB Law Home - News - Hoe « fiets » is een elektri...

Hoe « fiets » is een elektrische fiets?

09-06-2016

Ze zijn er in vele kleuren en uitvoeringen, de elektrische fietsen die meer en meer in de smaak vallen om het woon-werkverkeer te overbruggen, hetzij uit ecologische, hetzij uit fiscale of persoonlijke overwegingen.

Maar is elke elektrische fiets een “fiets” voor de verkeersreglementering in de ruime zin?

Het Wegverkeersreglement[1] beschouwt de klassieke fiets als zijnde een “rijwiel” omdat het een voertuig betreft met twee wielen, dat wordt voortbewogen door middel van pedalen of van handgrepen door één of meer van de gebruikers en dat niet met een motor is uitgerust.

Deze classificatie als “rijwiel” wordt volgens het Wegverkeersreglement niet gewijzigd als de fiets voorzien is van een elektrische motor, indien aan volgende voorwaarden is voldaan:

- De aangebrachte motor moet een hulpmotor zijn, die m.a.w. het trappen ondersteunt. Het voertuig mag zich dus niet kunnen voortbewegen op zichzelf, zonder dat de bestuurder trapt.

- Het vermogen van de elektrische motor mag maximaal 0,25 kW bedragen

- De aandrijfkracht moet geleidelijk verminderen en tenslotte onderbroken worden wanneer het voertuig een snelheid van 25 km/uur bereikt, of eerder, indien de bestuurder ophoudt met trappen.

Als uw elektrische fiets aan deze voorwaarden voldoet blijft hij 100 % “fiets”, en is er dus niets nieuws onder de zon in vergelijking met de klassieke fietsen.

Het is echter opletten geblazen, want niet alle elektrische fietsen kunnen in deze voorwaarden ondergebracht worden.  Denk maar aan de zogenaamde “high speed” elektrische fietsen die meer en meer in trek zijn omdat zij een snelheid van 45 km/uur halen, of de e-bikes, die u zelfs toelaten zonder trappen vooruit te geraken aan een snelheid van 20 km/uur. De eerste is te snel om nog een “rijwiel” te zijn, de tweede heeft een motor die niet louter trapondersteunend is en dus geen hulpmotor is, zodat hij evenmin als “fiets” in de zin van het Wegverkeersreglement kan worden beschouwd.

In beide gevallen is uw elektrische fiets een “bromfiets” klasse A dan wel klasse B, afhankelijk van de snelheid [2], of in extreme gevallen mogelijks zelfs een “motorfiets”.

Het onderscheid is niet zonder gevolgen: de bromfietser mag niet in alle omstandigheden op het fietspad rijden, moet een verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen afsluiten, moet zijn voertuig inschrijven in de juiste categorie (klasse A, klasse B), moet zijn kledij aanpassen (helm, beschermende kledij), is geen zwakke weggebruiker, moet minimum 16 jaar oud zijn en over het juiste rijbewijs beschikken.

Deze elementen neemt U best in overweging alvorens u een elektrische fiets aankoopt of ter beschikking stelt van uw werknemers.

 

Verdere informatie: Nmaes@dbblaw.eu[1] Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, artikel 2.15.1.

[2] “Klasse A” als de maximum snelheid op een horizontale weg maximaal 25 km/uur is; “Klasse B” als de maximum snelheid hoger is dan 25 km/uur maar maximum 50 km/uur.