DBB Law Home - News - Franchisenemers aan het woord ...

Franchisenemers aan het woord op de beurs Franchising & Partnership

21-02-2017

Op 27 en 28 maart 2017, gaat de jaarlijkse beurs “Franchising en Partnership” door te Tour & Taxis. In dit kader organiseert de Belgische Franchise Federatie een panelgesprek met als onderwerp:

“Hoe werkt het overlegmodel binnen een franchisenetwerk?”

Om dit panelgesprek zo interessant mogelijk te maken is de Belgische Franchise Federatie op zoek naar Nederlandstalige en Franstalige franchisenemers van verschillende netwerken. Een getuigenis van een franchisenemer is vaak een bron van inspiratie en wordt zeer positief ervaren door kandidaat franchisenemers. Het panel zal in het Nederlands doorgaan op maandag 27 maart om 18 uur, het panel in het Frans op dinsdag 28 maart om 13 uur en dat te Tour & Taxis, Havenlaan, 1000 Brussel. De panelgesprekken worden gemodereerd door Benoit Simpelaere.

Kandidaten voor dit panelgesprek kunnen zich melden via het e-mailadres info@fbf-bff.be.