DBB Law Home - Materies - Publiek en Administratief Recht - Onteigening - Mijnbouw en Dredging
  • Demolin Pierre

    Brussels (Belgium)

  • Materne Jérôme

    Soignies (Belgium)

    L'Environnement change ! Ne l'oubliez pas ! Consultez nous.

Publiek en Administratief Recht

Onteigening - Mijnbouw en Dredging

De materie van onteigening wegens openbaar nut is veel omvattend : mijnen, steengroeven, elektriciteitsbedrijven, rioleringen en openbare leidingen, aanleg en inrichting van wegen en kanalen, inrichten van industriezones, het saneren van onbewoonbare woningen, opstellen van plannen van aanleg voor steden en gemeenten.

Onze specialisten hebben een uitgebreide expertise m.b.t. het recht van de boven- en ondergrond om cliënten bij te staan bij de uitbating van mijnen en steengroeven. Door haar lange ervaring in de materie heeft DBB sinds haar ontstaan een gepersonaliseerde en onuitgegeven bibliotheek samengesteld waardoor op elke specifieke vraag een antwoord kan worden gegeven. DBB kreeg opdrachten toegekend van lokale en regionale publiekrechtelijke instanties, alsook van de wereldbank voor een project in Afrika.

(zie ook : Litigation)