• Materne Jérôme

    Soignies (Belgium)

    L'Environnement change ! Ne l'oubliez pas ! Consultez nous.
  • Goffinet Chloé

    Brussels (Belgium)

Publiek en Administratief Recht

Milieurecht

DBB helpt haar cliënten bij het opstellen van strategieën en geeft hen raad met betrekking tot het milieu, zoals aangaande vervuilde sites, verplichtingen inzake millieuschade en het opstellen van vastgoedtransacties in het kader van fusies, overnames, gerechtelijke reorganisaties of faillissementen. DBB voert voor dergelijke transacties tevens de vereiste voorafgaande audits uit. Bij de overdracht van aandelen van industriële vennootschappen grijpt het kantoor in bij het opstellen van aansprakelijkheidclausules met betrekking tot het milieu. Wij grijpen zowel in bij regionaal Brussels, Vlaams of Waals recht, als bij Europees recht.