DBB Law Home - Materies - Private clients - Vermogensplanning
  • Brulard Yves

    Brussels (Belgium)

Private clients

Vermogensplanning

Vermogensplanning - De middelen om aan vermogensplanning te doen zijn uitgebreid en vereisen een strategische benadering van globale aard die tegelijk op maat gesneden is. Legaat onder last , VZW of iVZW, private stichting , uitkering van dividenden, vereffening, kapitaalvermindering, inkoop eigen aandelen, gedeeltelijke verdeling, toevertrouwen van het vermogensbeheer aan bepaalde erfgenamen, levensverzekering, trust, geografische planning door het verplaatsen van bepaalde belangen naar het buitenland,… Ons kantoor zoekt samen met u naar een oplossing die is aangepast aan uw noden en aan uw prioriteiten, die trouwens niet noodzakelijk gelijk lopen.

Vermogensfiscaliteit

Successieplanning in een zuiver nationale of in een internationale context bevat onderwerpen die rechtstreeks aan de persoon verwant zijn: erfrecht en overdracht wegens overlijden, registratierecht, waardevermeerderingen en verminderingen, belasting van natuurlijke personen, vennootschappen, niet inwoners, rechtspersonen,  ambtshalve aanslag inzake lokale belastingen, fiscaliteit inzake onroerend goed, sponsoring en mecenassen...

Vermogensbeheer - Eenmaal op de hoogte gebracht van uw persoonlijke situatie, kan het kantoor u ondersteunen bij het beheer van uw vermogen, de planning ervan in materies zoals het bancaire of financiële recht en u een interessante oplossing voorstellen met de hulp van specialisten ter zake wiens doelstelling het is u te begeleiden in het beheer van uw middelen.

Ons team heeft aandacht voor de noden van bestuurders van vennootschappen en investeerders en werkt nauw samen met de experts van het departement Corporate.

Producten