DBB Law Home - Materies - Private clients - Collaboratief recht

Private clients

Collaboratief recht

Het zogenaamde “collaboratief recht” is een vrijwillig en vertrouwelijk proces waarbij via onderhandelingen wordt geprobeerd conflicten op te lossen op het gebied van het familierecht. Het betreft een procedure van alternatieve geschillenbeslechting (ADR) en veronderstelt een manier van denken, een discours, een begeleiding en een wijze van teamwork die zonder vergelijk zijn. Het vraagt een reële en persoonlijke inspanning van zowel de cliënten als hun raadgevers, waarbij de juridische norm niet noodzakelijkerwijs de enige leidraad is om tot een oplossing te komen.

De medewerkers van DBB die de opleiding “collaboratief recht”, georganiseerd door de balie, genoten hebben, worden geraadpleegd om de uitvoering van overeenkomsten te verzekeren, alsook om actief een procedurereglement uit te werken, indien daartoe de nood zich voordoet.  Zij helpen bij het zoeken naar een minnelijke oplossing die zowel efficiënt als duurzaam is, zonder zich te moeten wenden tot gerechtelijke procedures. Onze medewerkers wenden bovendien hun persoonlijke vaardigheden aan (soft skills) en bijzondere zin voor creativiteit om een oplossing te vinden voor de problemen die zich voordoen.

Aanvullend op andere vormen van geschillenbeslechting, steunen de medewerkers van DBB die het collaboratief recht beoefenen eveneens op de ervaring van hun collega’s die zijn aangesteld als bemiddelaar of arbiter in commerciële geschillen of in het zakenrecht of als plaatsvervangend rechter, om zo te proberen beide partijen te verzoenen (zie ook ADR).