DBB Law Home - Materies - Intellectuele Eigendom - Octrooirecht
  • Barthelemy Jean-Emmanuel

    Mons (Belgium)

Intellectuele Eigendom

Octrooirecht

Enkel uitvindingen van technische aard die een oplossing bieden voor een technisch probleem komen in aanmerking voor de bescherming als octrooi. Een uitvinding kan betrekking hebben op een product, een productiemethode of uitvoeringstechnieken. Ontdekkingen, wetenschappelijke theorieën,  wiskundige methodes en designs zijn niet octrooieerbaar. Een uitvinding dient tegemoet te komen aan de criteria van nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid.

Een vennoot van DBB is docent octrooirecht aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen van de UCL-Mons.  DBB staat haar cliënten in raad en daad bij voor vragen betreffende nationale, Europese en internationale octrooien.