DBB Law Home - Materies - Intellectuele Eigendom - Tekeningen en modellen
  • Barthelemy Jean-Emmanuel

    Mons (Belgium)

Intellectuele Eigendom

Tekeningen en modellen

Vaak vergeten en slecht bemind in de zoektocht naar bescherming van het intellectueel patrimonium van een onderneming is het tekening- en modellenrecht. Nochtans speelt dit recht, als alternatief voor het merkenrecht, een steeds belangrijkere rol zoals o.m. bleek aan “de wereldwijde tablet-oorlog” tussen Apple en Samsung.

Een tekening of model is het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan dat nieuw is en een eigen karakter heeft. Het uiterlijk wordt afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur of de materialen van het voortbrengsel zelf of de versiering ervan. Onder voortbrengselen worden zowel op industriële als op ambachtelijke wijze vervaardigde voorwerpen verstaan.

DBB assisteert u bij de inschrijving van een model bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) of het Europese Harmonisatiebureau voor de Interne Markt (OHMI) die uw onderneming een exclusief recht verlenen, voor een periode van vijf jaar, viermaal verlengbaar tot een maximum van 25 jaar.

(zie : Merkenrecht, Litigation)