DBB Law Home - Materies - Intellectuele Eigendom - Auteursrecht
  • Barthelemy Jean-Emmanuel

    Mons (Belgium)

Intellectuele Eigendom

Auteursrecht

DBB treedt zowel op voor auteurs die bekommerd zijn om de bescherming van hun werken, als voor uitgevers die meerdere auteurs en artiesten in hun portefeuille hebben. Ons kantoor vertegenwoordigt op regelmatige basis één van de belangrijkste belangenverenigingen in de Belgische muziekindustrie. Wij helpen de cliënt bij het handhaven van de naleving van de door hem verkregen bescherming. Wij stellen tevens contracten op en helpen hem in bepaalde procedures die verband houden met plagiaat of namaak van bepaalde auteursrechtelijke beschermde werken. 

In de hedendaagse informatiemaatschappij van de 21e eeuw vertegenwoordigen databanken een groot economisch belang. Onder impuls van de Europese wetgever worden de investeringen van de makers van databanken sinds eind jaren negentig beschermd. In tegenstelling tot het auteursrecht, waar de originaliteit van het werk wordt beschermd, zorgt het databankenrecht voor een bescherming van de geldelijke investering. Databanken komen voor in de meest diverse vormen. Zo kan ook een website erkend worden als een databank indien deze informatie of foto’s catalogeert via een zekere systematiek tot gemak van een eindgebruiker. De opsteller van de databank kan zich verweren op basis van zijn moreel en vermogensrecht ten aanzien van concurrenten die deze gegevens op gelijkaardige wijze voorstellen.