• Barthelemy Jean-Emmanuel

    Mons (Belgium)

  • Chen Jack

    Brussels (Belgium)

Intellectuele Eigendom

ICT-recht

DBB staat cliënten bij die hoogtechnologische toepassingen in de telecommunicatiesector ontwikkelen en actief zijn in media- en telecommunicatiesector. Het kantoor staat op regelmatige basis ook bedrijven bij die via elektronische handel (eigen website of internetverdelers) hun verkoopkanalen wensen uit te breiden. Wij beschikken over de nodige ervaring om enerzijds complexe ICT-contracten na te kijken en te heronderhandelen met de eigen leveranciers en anderzijds de gepaste algemene voorwaarden te voorzien in online bestelprocessen voor eindconsumenten.

DBB waakt hierbij steeds over de naleving van de privacywetten tot bescherming van de persoonlijke gegevens en levenssfeer. Ons advocatenteam zorgt hierbij voor de nodige verklaringen ten aanzien van ondermeer de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.