DBB Law Home - Materies - Geschillenbeslechting - Strafrechtelijke geschillen
  • Brulard Yves

    Brussels (Belgium)

Geschillenbeslechting

Strafrechtelijke geschillen

Vertrekkende van onze diepgaande ervaring in het algemeen strafrecht ( i.z. verhoren, strafonderzoek, burgerlijke partijstellingen, rechtszittingen voor het Hof van Assisen, hoven van beroep, correctionele rechtbanken, onderzoeksgerechten, politierechtbanken ) richt ons kantoor zich tevens op de assistentie inzake strafrechtelijke inbreuken op het financieel recht, fiscaal recht, ondernemingsrecht en milieurecht.

DBB heeft als troeven specialisatie, ervaring en complementariteit die het mogelijk maken tussen te komen in complexe zaken waarvoor een feilloze combinatie tussen de strafpleiter en zakenadvocaat noodzakelijk is om zodoende onze cliënten te verdedigen, indien nodig, tot voor Hof van Cassatie of het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Ons team van strafpleiters werkt nauw samen met de departementen Corporate, Tax en Employment. DBB begeleidt haar cliënten in hun verhoor bij de politie en voor de onderzoeksrechter (Salduz wet) en kan zowel inzake nationale, Europese als internationale aanhoudingsmandaten, alsook met betrekking tot voorlopige hechtenis advies verstrekken.

Politieverhoor en aanhoudingsmandaat - DBB begeleidt haar cliënten in hun verhoor bij de politie en voor de onderzoeksrechter (Salduz wet) en kan zowel inzake nationale, Europese als internationale aanhoudingsmandaten, alsook met betrekking tot voorlopige hechtenis advies verstrekken.

Gerechtelijk onderzoek - DBB begeleidt haar cliënten bij het verloop van het strafonderzoek om hun standpunten te laten gelden en hen toe te laten een correcte weergave van de feiten te geven, zo ook bij elk mogelijk geval van schuldontheffing en elk ander element om op het risico van een veroordeling in de procedure ten gronde te anticiperen en dit risico te beperken, zeker in meer complexe dossiers.

Burgerlijke Partijstelling - DBB staat haar cliënten bij, wanneer zij zich burgerlijke partij willen stellen in strafdossiers, in voorkomend geval ook om het strafrechtelijk onderzoek op te starten, teneinde een integrale schadevergoeding voor onze cliënten te bekomen.