DBB Law Home - Materies - Geschillenbeslechting - Arbitrage en Mediation (ADR)
  • Barthelemy Jean-Emmanuel

    Mons (Belgium)

  • Brulard Yves

    Brussels (Belgium)

  • Demolin Pierre

    Brussels (Belgium)

Geschillenbeslechting

Arbitrage en Mediation (ADR)

Gelet op de gerechtelijke achterstand, biedt Alternatieve Geschillenbeslechting een efficiënt alternatief voor de klassieke procedures voor de gewone rechtbanken. Alternatieve Geschillenbeslechting omvat mediation, arbitrage, verzoening, expertdeterminatie en andere vormen van buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Afhankelijk van uw specifieke behoeften stellen wij arbitrageclausules op en vertegenwoordigen wij partijen in arbitrale procedures en/of in procedures aangaande de uitvoering of vernietiging van arbitrale uitspraken. Ons team van experts vervult een pioniersfunctie op het gebied van collectieve schadeafwikkeling door middel van alternatieve geschillenbeslechting en grensoverschrijdende geschillenbeslechting. Dikwijls worden wij als arbiter aangesteld in handelsgeschillen van diverse aard, dankzij welke ervaring onze cliënten een kwalitatief hoogstaande verdediging in arbitrale procedures wordt verzekerd.

Onze advocaten-bemiddelaars helpen waar mogelijk en wenselijk de communicatie tussen twistende partijen weer op gang te brengen en zoeken proactief mee naar snelle en minnelijke oplossingen. Wij zijn hiertoe specifiek getraind en maken alle nodige juridische documenten op, van aangepaste ADR-clausules overeenkomsten tot aanstelling van een mediator en dadingen, die wij voorts laten homologeren en uitvoeren. Dankzij de hun aangeleerde technieken zijn onze mediators tevens goede onderhandelaars met een open geest.

 

Ad hoc arbitrage – Een arbitrageprocedure die, door afwezigheid van een arbitrage-instituut, vereist dat de partijen zelf de werking van de arbitrage en de aanstelling van scheidsrechters vastleggen.

Institutionele arbitrage – Een arbitrageprocedure aanhangig bij een arbitrage-instituut dat de volgende voordelen biedt: vooraf bepaalde procedureregels, administratieve ondersteuning, faciliteiten en ondersteuning voor de scheidsrechters.

Commerciële arbitrage – Het beslechten van commerciële geschillen tussen partijen door gebruik van één of meer scheidsrechters.

Investeringsarbitrage – Een soort arbitrage die gewoonlijk betrekking heeft op internationaal recht en die private en publieke, verdragsrechtelijke en private elementen combineert.

Arbitrale beslissing (award) – Dit is de beslissing van een scheidsrechter en is te vergeleiken met een vonnis van een overheidsrechtbank.

Erkenning en tenuitvoerlegging van een arbitrale beslissing - Onder de New York Conventie van 1958, moet een arbitrale beslissing in een lidstaat (in principe) erkend en uitgevoerd worden in een andere lidstaat.

Exequatur – Een juridisch document uitgegeven door een autoriteit dat recht op uitvoering toekent op het grondgebied waarvoor die autoriteit bevoegdheid heeft.

Mediation – Een gestructureerde procedure waarbij partijen een geschil zelf op vrijwillige basis een oplossing zoeken voor hun probleem, met de hulp van een erkend bemiddelaar.

Cross-border bemiddeling – Een bemiddeling tussen partijen die in verschillende landen verblijven of gevestigd zijn.

Expert determinatie – Een onafhankelijke expert spreekt zich uit over een feitenkwestie.

Verzoening – Een procedure waarbij partijen tot een geschil zelf op vrijwillige basis een oplossing zoeken voor hun probleem, met de hulp van een verzoener.

MED-ARB & ARB -MED – Een hybride procedure die arbitrage en mediation met elkaar combineert.

Dading – Een overeenkomst of schikking tussen partijen waardoor de (scheids)rechter geen uitspraak meer hoeft te doen.

Vernietiging van een arbitrale beslissing – De ‘verliezende’ partij kan de vernietiging vragen van een arbitrale beslissing op basis van een beperkt aantal gronden.

Collective redress – Class actions, group actions en collective interest actions zijn vormen van collectieve schade-afwikkeling.

Geschillenbeslechtingsclausule – Partijen kunnen in hun contracten overeenkomen hoe een toekomstig geschil moet worden afgehandeld.

Mediationovereenkomst – Dit is de overeenkomst die weergeeft hoe de mediation zal doorgaan.

Homologatie van een overeenkomst – Dit is de procedure waarbij door een overheid officiële goedkeuring wordt verleend zodoende een hogere graad van uitvoerbaarheid aan een (dading)overeenkomst te verlenen.