DBB Law Home - Materies - Corporate - Herstructureringen en insolventierecht
 • Barthelemy Jean-Emmanuel

  Mons (Belgium)

 • Brulard Yves

  Brussels (Belgium)

 • Demolin Pierre

  Brussels (Belgium)

 • Materne Jérôme

  Soignies (Belgium)

  L'Environnement change ! Ne l'oubliez pas ! Consultez nous.
 • Chen Jack

  Brussels (Belgium)

 • Leplat Frédéric

  Brussels (Belgium)

Corporate

Herstructureringen en insolventierecht

Sedert meer dan dertig jaar begeleidt DBB herstructureringen, gerechtelijke reorganisaties (WCO), faillissementen en vereffeningen, zowel aan de zijde van de schuldeisers als deze van de schuldenaar. Ons kantoor heeft een aanzienlijke know-how en reputatie verworven op het vlak van de continuïteit van ondernemingen, zowel nationaal als grensoverschrijdend.

In samenwerking met andere professionals komen wij zo vroeg mogelijk tussen in het beheren van de moeilijkheden van de onderneming met een bijzondere focus op het voorkomen van bestuurdersaansprakelijkheden. Door onze praktijkervaring, trachten wij in de eerste plaats om een gerechtelijke procedure te vermijden en onderhandelingen met schuldeisers, werknemers en banken aan te knopen. Samen met u zoeken wij naar een optimaal evenwicht tussen de belangen van de schuldeisers enerzijds en het behoud van de economische activiteit, de bestaande jobs en het vermogen van de investeerders anderzijds.

Het Debt Restructuring en Insolvency team werkt nauw samen met de departementen Employment en Corporate Finance.

Minnelijke herstructurering - Wij bieden de nodige expertise in elke fase van een minnelijke herstructurering (artikel 15 WCO).

Gedwongen reorganisatie – reorganisatieplan of overdracht van de onderneming - Wij begeleiden onze cliënten in de voorbereiding van de nodige documenten en procedures bij een doorstart of bij het verwerven van ondernemingen in doorstart.

Vereffening – Faillissement - Wij begeleiden onze cliënten en bereiden samen met hen documenten en vereffeningprocedures (vrijwillig of gerechtelijk) of het faillissement voor, zowel aan de zijde van de schuldeiser als van de schuldenaar.

Procedures van internationale insolventie - Ons team komt tussen, zowel langs de kant van de schuldeiser als van de schuldenaar, in internationale insolventieprocedures en kan vertrouwen op zijn netwerk van best friends.

Bestuurdersaansprakelijkheid – uitbreiding van het faillissement - Wij ondersteunen aandeelhouders en bestuurders van vennootschappen die verwikkeld zijn in aansprakelijkheidsprocedures of procedures die voortvloeien uit een faillissement.

Zakelijk strafrecht en klassiek strafrecht - Onze advocaten assisteren rechtspersonen of hun bestuurders en kaderpersoneel die strafrechtelijk vervolgd worden voor handelingen gesteld in het kader van hun professionele activiteit.

Schuldherstructurering - Nadat er een studie gemaakt is van bestaande risico’s, mede door accountants en banken, stellen wij oplossingen voor die de kwaliteit van het onderpand optimaliseren en die van zakelijke of persoonlijke zekerheden, daarbij rekening houdend met de behoeften van de onderneming en haar bestuurders.