DBB Law Home - Materies - Corporate - Mededingingsrecht
 • Barthelemy Jean-Emmanuel

  Mons (Belgium)

 • Demolin Pierre

  Brussels (Belgium)

 • Demolin Véronique

  Brussels (Belgium)

  Assuring quality
 • Materne Jérôme

  Soignies (Belgium)

  L'Environnement change ! Ne l'oubliez pas ! Consultez nous.
 • Leplat Frédéric

  Brussels (Belgium)

Corporate

Mededingingsrecht

Of het nu gaat om vragen m.b.t. concurrentie beperkende handelspraktijken of de aanwezigheid van een machtspositie, DBB staat u bij, zowel voor de toepassing van het nationale (Belgische wet houdende de bescherming van de economische mededinging ) als het Europese (artikel 101 en 102 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie) mededingingsrecht. Wij begeleiden zowel nationale als grensoverschrijdende overnames ongeacht of die al dan niet het voorwerp moeten uitmaken van een voorafgaande melding bij de Europese Commissie. 

Wij brengen uw contracten en compliance programma in overeenstemming met de vigerende regelgeving zodat het marktgedrag van uw onderneming geen aanleiding kan geven tot discussies of mogelijke inbreuken op het mededingingsrecht. In geval van beweerde inbreuk kunt u eveneens bij ons terecht in verband met schriftelijke verzoeken om uitleg, “dawn raids” (overwachte inval van de mededingsautoriteiten), minnelijke schikkingen en administratieve hoorzittingen. Ons Competition team adviseert in het kader van klachten voor de mededingingsautoriteiten en in complexe kartelonderzoeken, alsook over de beschikbaarheid en aanvaardbaarheid van staatsteun. 

Uiteindelijk, als procesvoering onvermijdelijk geworden is, nemen ervaren advocaten de taak op zich om voorzieningen of conclusies te schrijven en voor u te pleiten en uw onderneming te verdedigen voor de Belgische Raad voor de Mededinging, het Brusselse Hof van Beroep (dat specifieke bevoegdheden op het gebied van mededingingsrecht heeft) alsook voor de Europese Commissie en het Hof van Justitie in Luxemburg. (Zie ook: M&A, Commercial Contracts, Distribution).