DBB Law Home - Materies - Commercial - Internationale handel

Commercial

Internationale handel

In een wereld waarin productie, bevoorrading en distributie verder globaliseren, wordt België voortdurend gerekend tot de beste landen in Europa om een distributie- of logistiek centrum te vestigen. Toegang tot de Europese markten is van levensbelang. Een fundamentele bouwsteen van de Europese Unie is haar douane-unie, die elke vorm van handel in goederen beslaat en verbiedt om douaneheffingen in te voeren of import- en exportquota op te leggen, evenals elke andere maatregel met een gelijkaardig effect.

De Belgische haven van Antwerpen is Europa’s derde grootste haven en één van de grootste ter wereld. Hij vormt een onontbeerlijke link in de import/exportketen van de Europese Unie en is een hub voor heel wat wereldwijde handelsactiviteiten. Containerverkeer kent er een explosieve groei van tien tot vijftien procent per jaar. Containers nemen meer dan veertig procent van het maritiem verkeer voor hun rekening in de haven van Antwerpen.

DBB’s dienstverlening op het gebied van internationale handel bestrijkt: 

  • Douane- en handelswetgeving, zoals import- en exportbeperkingen, importquota, toezicht en beschermende maatregelen van importregelgeving;
  • Classificatie, toegang tot de Europese markt en parallelle import, verificatie van procedures van de douane, douaneopslag en schorsing van tolheffing, procedures voor het binnenbrengen van goederen en het a posteriori terugvorderen van importheffingen;
  • Beleidsinstrumenten van de EU in de internationale handel : anti-dumping en anti-subsidieprocedures, handelsbelemmeringen, technische belemmeringen voor handel, beschermingsmechanismen.

Inzake WTO-procedures (Panel, Beroep, Praktijk) kunnen wij steunen op de diensten van gerenommeerde academici en experts voor bijkomende dienstverlening van een hoogstaand en gespecialiseerd niveau. (Zie ook: Commercial Contracts, Competition Law & Market Practices, Distribution, Trademarks).