DBB Law Home - Materies - Commercial - Verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht
 • Brulard Yves

  Brussels (Belgium)

 • Demolin Pierre

  Brussels (Belgium)

 • Demolin Véronique

  Brussels (Belgium)

  Assuring quality
 • Toubeau Stéphanie

  Mons (Belgium)

  Insurance : let us assess your claim
 • Haenecour Sophie

  Mons (Belgium)

 • Leplat Frédéric

  Brussels (Belgium)

Commercial

Verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht

Het Insurance & Liability team bestaat uit specialisten die vraagstukken over aansprakelijkheid en verzekeringsdekking behandelen in het bijzonder i.z. burgerlijke aansprakelijkheid van ondernemingen, industriële aansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, brandrisico’s, alsook wegverkeer. We hebben eveneens een sterke expertise opgebouwd in bepaalde niches van het verzekeringsrecht zoals letselschade en medische aansprakelijkheid en de beroepsaansprakelijkheid van gerechtelijke mandatarissen (curatoren, vereffenaars, voorlopige bewindvoerders, etc.) en van vrije beroepsbeoefenaars zoals o.m. advocaten, accountants, vastgoedmakelaars enz.

DBB treedt op zowel voor verzekeraars, makelaars, als voor verzekerden n.a.v. conflicten in bovengenoemde domeinen en dit zowel voor de burgerlijke als strafrechtelijke rechtbanken, voor bemiddelaars en/of arbiters.

Ons team komt proactief tussen in de preconflictueuze fase met het oog op minnelijke oplossingen en vaak in samenwerking met de specialisten van de departementen Life sciences en ADR.

Meer

Burgerlijke en strafrechtelijke exploitatie aansprakelijkheid - Verdediging van onze cliënten, zowel particulieren als ondernemingen of verzekeraars, in het kader van burgerlijke en strafrechtelijke vorderingen die tegen of door hen worden ingeleid voor een rechtbank of tijdens de pre-conflictuele fase.

Burgerlijke aansprakelijkheid bij brand - Verdediging van zowel de verzekerde als de verzekeraar bij conflicten over brandrampen zowel wat betreft de aansprakelijkheid, als de terugvordering van materiële of lichamelijke schade.

Productaansprakelijkheid - Verdediging van particulieren, ondernemingen of verzekeraars in het kader van conflicten die verband houden met de trapsgewijze productaansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid in het wegverkeer (burgerlijk en strafrechtelijk) - Verdediging van particulieren, ondernemingen of verzekeraars in het kader van conflicten die verband houden met de aansprakelijkheid van weggebruikers, zowel voor burgerlijke rechtbanken als strafrechtbanken.

Professionele burgerlijke aansprakelijkheid - Verdediging van onze cliënten, zowel particulieren als verzekeraars in het kader van professionele aansprakelijkheid van gerechtelijke mandatarissen (curatoren, vereffenaars, voorlopige bewindvoerders, etc.) maar ook van vrije beroepsbeoefenaars zoals advocaten of nog, met name, accountants en vastgoedmakelaars. Deze verdediging kan zowel plaatsvinden in een preconflictueuze fase als voor de burgerrechtelijke en strafrechtelijke rechtbanken..

Letsel schade of overlijden - Verdediging van onze cliënten bij het vorderen van een schadevergoeding en interesten wegens lichamelijke schade of overlijden als gevolg van ongevallen, veroorzaakt door medische fouten of brand.