DBB Law Home - Materies - Commercial - Energierecht
  • Chen Jack

    Brussels (Belgium)

Commercial

Energierecht

De sterk evoluerende energie- en infrastructuurmarkten zijn onderworpen aan complexe regelgeving. Onze cliënten verwachten van hun juridische adviseurs dat zij zowel de reglementering, de vergunningsprocedures als de specifieke aansprakelijkheden in een gereguleerde omgeving onder de knie hebben. De interconnecties tussen de verschillende netwerken blijft een prioriteit voor de 2020 strategie van de Europese Unie.

Met een kantoor gelegen in het hart van de Europese wijk in Brussel, zitten we op de eerste rij om onze cliënten efficiënt advies en nauwkeurige analyses te geven met betrekking tot de implementatie van de EU-reglementering inzake gas, elektriciteit en hernieuwbare grondstoffen. Trends geven aan dat de handel gevoerd door de EU, de VS, China en Japan beïnvloed kan worden door geschillen over hernieuwbare grondstoffen (biobrandstof) en hernieuwbare technologieën (zonne-energie, windenergie).

We begeleiden onze cliënten en bedenken oplossingen voor complexe problemen i.z. vergunningen en planning, voor contractuele en milieuvraagstukken, de toegang tot infrastructuur en het openstellen van netwerken. Ons interdisciplinair netwerk laat ons toe het structureren van grensoverschrijdende verbindingen en de daarmee samenhangende regelgevingstelsels te behandelen. Naast financiering vragen projecten (zoals het vergunnen en installeren van windturbines) vaak een heel aantal vergunningen van de centrale en lokale overheden (Vlaams, Waals en Brussels Gewest). We identificeren en coördineren de juiste procedures en vermijden zodoende vertragingen.

Zie ook: Mededingingsrecht, Milieurecht en Internationale Handel

Meer

De Energie 2020-strategie voor een competitieve, duurzame en veilige energie definieert de EU-prioriteiten op het gebied van energie en heeft als doel het versterken van de Europese leiderspositie over een periode van tien jaar:

  • Liberalisering – die de markten, de mededinging en de efficiëntie beïnvloedt;
  • Duurzaamheid – waarbij de EU een vermindering met 20 % van de CO2-uitstoot op het grondgebied van de lidstaten, een reductie van 20 % in de energieconsumptie en 20 % hernieuwbare energie tegen 2020 vooropstelt; en
  • Verzekeren van de bevoorrading.