DBB Law Home - Materies - Commercial - Distributierecht (franchise, concessie, agentuur)
  • Barthelemy Jean-Emmanuel

    Mons (Belgium)

  • Demolin Pierre

    Brussels (Belgium)

  • Goffinet Chloé

    Brussels (Belgium)

Commercial

Distributierecht (franchise, concessie, agentuur)

Ons Distribution team bestaat uit specialisten die alle onderwerpen behandelen verbonden aan commerciële distributie, zowel vanuit het oogpunt van de onderneming die een distributienetwerk van haar producten of diensten wil organiseren als dat van de distributeur die de hem toevertrouwde distributie moet uivoeren. Het kantoor bezit een aanzienlijke en erkende know how inzake concessie van alleenverkoop, franchise, handelsagentuur en andere vormen van distributieovereenkomsten en structuren (zoals affiliatie, verhuur-beheer, commissie, licensing, enz….)

DBB wordt van bij de aanvang geraadpleegd om uiteenlopende contracten op te stellen en het type en de vorm van het juiste distributienetwerk te bepalen. Wij komen ook tussen bij het zoeken naar een oplossing voor de geschillen van onze cliënten in het bijzonder via bemiddeling en bij het voeren van hun verdediging in geval van juridische of arbitrale procedures.

Het team werkt nauw samen met dat van Corporate, Employment, Intellectual Property, Tax, Administrative en ADR (Alternative Dispute Resolution).

DBB organiseert op 5 oktober 2017 de derde editie van de Brussels Distribution Conference (BDC) een tweejaarlijks forum waar specialisten uit binnen- en buitenland (beroepsverenigingen, professoren, magistraten, accountants, consultants, distributienetwerken, advocaten...) samenkomen om actuele juridische, economische en financiële onderwerpen en trends binnen de distributiesector te behandelen.

De franchise overeenkomst - DBB biedt een complete service op het gebied van franchise. Het kantoor helpt bij het implementeren van franchise netwerken en bij de ontwikkeling ervan. Alle mogelijke juridische problemen die het gevolg zijn van het implementeren en uitbouwen van dergelijke netwerken, zowel nationaal als internationaal, worden door ons aangepakt vaak in samenwerking met franchiseconsultants, accountants, fiscalisten en revisoren (o.m. masterfranchising, franchise participatie, co-operatie, selectieve distributie ) Het kantoor stelt zijn know-how ter beschikking van zijn cliënten en begeleidt ze bij bouwaanvragen evenals in het kader van handelsvestigingen. DBB beheerst alle formaliteiten nodig voor het verwerven of bouwen van onroerende goederen, die zijn bedoeld voor distributie en bereidt handelshuur- , onderhuur-  en overeenkomsten tot overdracht van handelsfonds voor, in functie van de specifieke noden van een distributienetwerk in het kader van zowel expansie als downsizing.

De Agentuurovereenkomst - De agentuurovereenkomst is in elke Europese lidstaat verschillend geregeld, maar de principes zijn grotendeels gelijkaardig, aangezien alle regelgeving gebaseerd is op de Europese richtlijn EEG/86/653. Het kantoor helpt bij het opstellen van agentuurovereenkomsten en, eventueel, bij het aanpassen ervan in functie van nieuwe marktomstandigheden en evoluties in de rechtspraak.

De Concessieovereenkomst - België is het enige land in de Europese Unie dat een specifieke regelgeving heeft aangenomen betreffende concessieovereenkomsten. De modaliteiten van die overeenkomst zijn strikt gereglementeerd door de Belgische wet van 27 juli 1961 die belangrijke mogelijkheden tot schadevergoeding voor de concessienemer bevat. Het opstellen van een concessieovereenkomst moet zorgvuldig worden uitgewerkt om het risico op het uitbetalen van grote opzeggingsvergoedingen aan de concessienemer te vermijden of te beperken.

Buitenlandse distributieovereenkomsten - Wij laten onze cliënten voordeel halen uit ons internationaal netwerk indien zij hun distributienetwerk naar het buitenland willen uitbreiden.