DBB Law Home - Materies - Commercial - Mededingingsrecht en eerlijke marktpraktijken
  • Demolin Pierre

    Brussels (Belgium)

  • Chen Jack

    Brussels (Belgium)

Commercial

Mededingingsrecht en eerlijke marktpraktijken

Het kantoor optimaliseert distributieovereenkomsten op het vlak van het Belgisch en Europees mededingingsrecht en behandelt geschillen aangaande nationale, Europese en internationale mededingingskwesties zoals prijsbinding, exclusieve afnameverplichtingen, parallelle invoer, gebiedsbescherming.

Of het nu gaat om vragen betreffende restrictieve handelspraktijken of de aanwezigheid van een machtspositie, DBB staat u bij, zowel voor de toepassing van zowel het nationale (Belgische wet in verband met de bescherming van de economische mededinging ) als het Europese (artikel 101 en 102 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie) mededingingsrecht. Wij adviseren zowel nationale als cross-nationale overnames ongeacht of die al dan niet het voorwerp moeten uitmaken van een voorafgaande melding bij de Europese Commissie.

DBB’s dienstverlening betreffende het mededingingsrecht omvat het in overeenstemming brengen van uw contracten en compliance programma, zodat het marktgedrag van uw onderneming geen aanleiding kan geven tot discussies of mogelijke inbreuken op het mededingingsrecht. Indien dergelijke conflicten toch zouden voorkomen kunnen wij u bijstaan in het omgaan met schriftelijke verzoeken om uitleg, “dawn raids”, minnelijke schikkingen en administratieve hoorprocessen. Onze praktijk adviseert zowel in het kader van klachten voor de mededingingsautoriteiten als in complexe kartelonderzoeken. De beschikbaarheid en aanvaardbaarheid van staatsteun behoort ook tot het takenpakket van ons Competiton team.

Uiteindelijk, als procesvoering onvermijdelijk geworden is, nemen ervaren advocaten de taak op zich om memoires te schrijven en voor u te pleiten en u te verdedigen voor de Belgische Raad voor de Mededinging, het Brusselse Hof van Beroep (dat specifieke bevoegdheden op het gebied van mededingingsrecht heeft) alsook voor de Europese Commissie en het Hof van Justitie in Luxemburg. (Zie ook: M&A, Commercial Contracts, Distribution)..