DBB Law Home - Materies - Commercial - Commerciële contracten
 • Barthelemy Jean-Emmanuel

  Mons (Belgium)

 • Brulard Yves

  Brussels (Belgium)

 • Demolin Pierre

  Brussels (Belgium)

 • Demolin Véronique

  Brussels (Belgium)

  Assuring quality
 • Materne Jérôme

  Soignies (Belgium)

  L'Environnement change ! Ne l'oubliez pas ! Consultez nous.
 • Goffinet Chloé

  Brussels (Belgium)

 • Leplat Frédéric

  Brussels (Belgium)

Commercial

Commerciële contracten

DBB staat u bij in de redactie van de meest diverse en/of complexe handelscontracten zoals algemene voorwaarden, distributieovereenkomsten (franchising-, agentuur-, concessieovereenkomsten), overdrachten van handelsfondsen en andere activa, licentieovereenkomsten, huur en verhuur, en verdedigt u in geschillen die verband houden met dergelijke contracten.

Zowel individuele ondernemers als (groepen van) vennootschappen kunnen bij ons terecht voor de uitbouw van hun commerciële activiteiten. Wij begeleiden u bij het onderhandelen en/of opstellen van een aangepaste juridische documentatie met een bijzondere aandacht voor multidisciplinaire aspecten, rationele methodes ter voorkoming en oplossing van conflicten en de nodige anticipatie op een optimale afloop van de contractuele samewerking. Een vroege tussenkomst van ons team in de z.g. “pre-contentieux”-fase zorgt, indien gewenst en zo mogelijk meestal voor efficiënte minnelijke schikkingen buiten gerechtelijke procedure om. Zo niet vertegenwoordigen wij u voor de burgerlijke en handelsrechtbanken en hoven, en/of voor arbitrale rechtscolleges.

Het team Commercial Contracts werkt samen met de departementen Tax, Intellectual Property, Corporate en Alternative Dispute Resolutions.

Algemene voorwaarden in B2B and B2C

Redactie van algemene voorwaarden zowel t.a.v. professionals als t.a.v. consumenten rekening houdende met de specifieke reglementering terzake.

Commerciële distributieovereenkomsten         

Redactie van en advies bij distributieovereenkomsten, zoals (master)franchise-, handelsagentuur-, exclusieve concessieovereenkomsten. (Zie Distribution)

Handelshuurovereenkomst en de overdracht van een handelsfonds

Begeleiding bij het afsluiten van dergelijke contracten met bijzondere aandacht voor het afhandelen van de verschillende (o.a. fiscale) formaliteiten. Bijstand bij eventuele conflicten verbonden aan de uitvoering van de handelshuur, de vernieuwing ervan, de herziening van de huurprijs en de beëindiging.

Overdracht van aandelen of deelbewijzen

Redactie van en advies aan particulieren en ondernemingen bij de overdracht van aandelen of van deelbewijzen en opstellen van de volledige juridische documentatie tot overdracht en begeleiding tijdens de nodige voorbereidingen (due dilligence, strategische planning) (Zie Corporate en M&A)

Invorderen van complexe schuldvorderingen

Wij stellen alles in het werk om schuldvorderingen te innen in complexe dossiers, in het bijzonder voor of tegen vennootschappen in moeilijkheden of in een internationale context; deze dossiers vereisen een efficiënte inzet en een grondige kennis van internationaal privaatrecht.