DBB Law Home - International - French Desk
 • Barthelemy Jean-Emmanuel

  Mons (Belgium)

 • Brulard Yves

  Brussels (Belgium)

 • Charpentier Mavrinac Nathalie

  Brussels (Belgium)

 • Demolin Pierre

  Brussels (Belgium)

French Desk

DBB telt in zijn advocatenteam meerdere vennoten die toegelaten zijn aan balies in België en Parijs. Ons kantoor geeft sinds 25 jaar advies in zaken met een francobelgisch karakter en verdedigt haar cliënten voor de verschillende hoven en rechtbanken in België en in Frankrijk. DBB kent als geen ander de gelijkenissen en de verschillen tussen de twee nationale rechtsordes. De collega’s van DBB in Parijs hebben zeer wijde ervaring in diverse economische sectoren.

Meer in het bijzonder adviseert DBB bij transnationale fiscale aspecten van erfenissen, nalatenschappen en stichtingen, bedrijfsfiscaliteit, transnationale insolventieprocedures, vennootschapsrecht, real estate, distributie- en mededingingsrecht,…DBB heeft reeds meerdere malen cliënten bijgestaan bij transnationale fusies en overnames.  Hierbij heeft het kantoor ook beursgenoteerde bedrijven uit de CAC 40 bijgestaan doch ook voor vele KMO’s (Voorbeelden van deze transacties kunnen worden bezorgd indien u dit wenst).  Ook institutionele en privé cliënten werden reeds bijgestaan in de Frans-belgische transnationale context.

Elk jaar verzorgt DBB opleidingen, seminaries en conferenties aangaande Frans-belgische gerelateerde onderwerpen inzake belastingen, herstructureringen, fusies en overnames, mededinging en distributie in Parijs en Brussel.  DBB ontvangt op geregelde tijdstippen stagiairs van Franse universiteiten of in het kader van hun baliestage.  Een aantal vennoten hebben opleidingen gegeven in Frankrijk en hebben tussenkomsten gedaan in de Franse pers en televisie over nieuwe ontwikkelingen op wetgevend vlak.